Konferences

Uz vērtībām orientēta pasaules uzskata nozīme izglītības sistēmas veidošanai mūsdienu Latvijā

programma

2011. gada 22. un 23. martā

Rīgas Valsts 3. ģimnāzijā

/Grēcinieku ielā Nr. 10, Rīgā, LV 1050/

22. MARTS

  9:00 – 10:00      REĢISTRĀCIJA

LNSS konferences dalībniekus sveic vizuālās mākslas skolotāja Dace Blūma un Raiskuma pamatskolas folkloras skolotāja Solvita Lodiņa

10:00 – 10:30      KONFERENCES ATKLĀŠANA

10:00 – 10:20         Vokālais pedagogs Edgars Kramiņš un pianiste Gertruda Jerjomenko sveic LNSS konferences dalībniekus.

10:20 – 10:30         Latvijas Republikas Izglītības ministra prof., Dr. Augusta Tenteļa apsveikums.

10:30 – 12:00      KONFERENCES SĒDE

(Vada Dr. oec. Sarmīte Jēgere.)

10:30 – 11:10         LNSS priekšsēdētāja Dr. paed. Edgara Kramiņa referāts „Nacionālas izglītības sistēmas kultūrfilozofiskais skatījums”.

11:10 – 11:15         LNSS Goda tiesa locekles, Dr. paed. Antas Rudzītes ziņojums „Skolotājs – Latvijas nacionālā vērtība”.

11:15 – 11:35         LNSS Padomes locekļa, Mag. phil. Valda Cera referāts „Pasaules uzskata problēma postpadomju Latvijā”.

11:35 – 11:40         LNSS Goda tiesa locekles, Dr. paed. Antas Rudzītes ziņojums „Audzinātāja saturs”.

11:40 – 12:00         Dr. oec. Ivara Brīvera referāts „Vērtības jēdziena degradācija mūsdienu Latvijā”.

12:00 – 12:30      KAFIJAS PAUZE

12:30 – 14:00      KONFERENCES SĒDE

(Vada Dr. oec. Sarmīte Jēgere.)

12:30 – 12:50         Latvijas Ordeņu brālības valdes priekšsēdētāja Jāņa Rožkalna referāts "Nacionālās vērtības liberālisma spaidos".

12:50 – 13:10         LNSS biedrenes Ineses Kļaviņas referāts „Profesionālā izglītība latviskās dzīves ziņas kā vērtības nodrošinātāja”.

13:10 – 13:15         LNSS Padomes locekles Solvitas Lodiņas ziņojums „Latvijas nacionālās vērtības citas izglītības sistēmas veidošanai”.

13:15 – 13:35         Valsts kontrolieres Ingūnas Sudrabas referāts „Valsts labas pārvaldības pamatprincipi citai izglītības sistēmai”.

13:35 – 13:40         LNSS priekšsēdētāja Dr. paed. Edgara Kramiņa ziņojums „Likumdošanas iniciatīvas demokrātijas izpausmju nodrošināšanai Latvijā”.

13:40 – 14:00         Mag. paed. Veras Volgemutes – Rozītes referāts „Izglītības garīgās dzīves dimensija Latvijā”.

14:00– 14:05          Ingrīdas Indānes ziņojums „Izdegšanas draudu mazināšana pedagoģiskā darba atbalsta grupās”.

14:05 – 15:05      PUSDIENAS PĀRTRAUKUMS

15:05 – 17:00      KONFERENCES SĒDE

(Vada Dr. oec. Sarmīte Jēgere.)

15:05 – 15:15         Brīvā izplatījuma metode kā uzstādījums darbam grupās konferences nākošajā dienā.

15:15 – 15:45         Darbs brīvajā izplatījumā.

15:45 – 16:30         Paneļdiskusija, jautājumi un atbildes.

16:30 – 16:45         Brīvā izplatījuma metodes apkopojums un informācija par diskusijām darba grupās konferences nākošajā dienā.

16: 45 – 17:00        Muzikāla videofilma „Mazu brīdi pirms” Jāņa Lūsēna un Viļa Plūdoņa dziesmas dzied Ingus Pētersons un Kristīne Zadovska. 

17:00 – 17:30      PIETEIKŠANĀS NĀKAMĀS DIENAS DARBA GRUPĀS

                               BIEDRU UZŅEMŠANA LNSS

17:30 – 19:00      LNSS VALDES UN KONFERENCES RĪCĪBAS KOMISIJAS SĒDE

23. MARTS

8:30 – 9:00           KONFERENCES DARBA TURPINĀJUMS

(Sēdi vada Dr. paed. Edgars Kramiņš)

08:30 – 8:45          Klavierspēles skolotāja Edīte Millere un literatūras skolotāja Baiba Talce – Reinberga sveic LNSS konferences dalībniekus.

8:45 – 8:55            Konferences dalībnieku iepriekš pieteiktie ziņojumi un uzrunas tēžu pieteikšanai un viedokļu saskaņošana grupās.

8:55 – 9:00            LNSS priekšsēdētāja Dr. paed. Edgara Kramiņa ziņojums par darba grupās veicamo.

9:00 – 12:00        DARBS GRUPĀS

  1. „Nacionālā zelta vērtība – skolotājs.” /Vadītāja: Inguna Tīkmere/
  2. „Audzinātāja saturs.” /Vadītāja: Vera Volgemute – Rozīte/
  3. „Latvijas nacionālās vērtības citas izglītības sistēmas veidošanai.” /Vadītājs: Edgars Kramiņš/
  4. „LR Satversme demokrātijas izpausmju nodrošināšanai Latvijā.” /Vadītāja: Dace Blūma/
  5. „Izdegšanas draudu mazināšana pedagoģiskā darba atbalsta grupās.” /Vadītāja: Ingrīda Indāne/

KAFIJAS PAUZE integrēta darba grupu darbā

12:00 – 13:00      PUSDIENAS PĀRTRAUKUMS

13:00 – 14:30      KONFERENCES SĒDE

(Sēdi vada Dr. paed. Edgars Kramiņš)

13.00 – 14.00         Konferences paveiktā apkopojums – darba grupu vadītāju ziņojumi.

14.00 – 14.30         Brīvais mikrofons.

14:30 – 15:00      KONFERENCES SLĒGŠANA

(Vada LNSS priekšsēdētājs, Dr. paed. Edgars Kramiņš)

14.30 – 14.40         Rezolūcijas un lēmumu  pieņemšana.

14.40 – 14.45         Ierosmes LNSS tālākajam darbam.

14:45 – 15.00         Muzikāla apcere tradicionālās kultūras stilā Solvitas Lodiņas vadībā.

15:00 – 15:30      PRESES KONFERENCE

.